Jak przygotować pliki do druku?

Szanowni Klienci,
przygotowane przez Państwa pliki projektów graficznych zostaną na naszej platformie poddane wstępnemu automatycznemu sprawdzeniu (tzw. Preflight) pod kątem spełnienia wymogów do druku. Po wgraniu pliku, w przypadku wykrycia potencjalnych problemów technicznych, otrzymacie Państwo krótki raport błędów i ostrzeżeń w formie listy lub raportu PDF. Pliki zawierające błędy krytyczne, nie zostaną przyjęte do realizacji. Pliki z ostrzeżeniami, za państwa akceptacją zostaną przyjęte do realizacji, lecz reklamacje w zakresie wykrytych ostrzeżeń, nie będą rozpatrywane. W celu uniknięcia błędów w przygotowaniu projektu, zalecamy korzystanie z makiet zamieszczonych do pobrania przy każdym produkcie. Aby zagwarantować Państwu wysoką jakość usług i w celu zaoszczędzenia Państwa cennego czasu, prosimy o przygotowanie plików według opisanych poniżej zaleceń.

Formaty plików przyjmowane do druku oraz sposób wgrywania plików
 • Formaty plików które przyjmujemy do druku: PDF, PS, EPS, JPEG, TIFF - bez warstw
 • Pliki do druku najlepiej przesyłać w formacie PDF (sugerowany format PDF/X - 1a:2001)
 • Pliki bitmapowe (JPEG, TIFF) nie są zalecanym formatem w przypadku produktów zawierajacych teksty
 • Pliki programów Microsoft Office (MS Word, Power Point) i PDF wygenerowane z tych programów pliki PDF, nie nadają się do profesjonalnego druku i mogą nie przejść procedury Preflight.
 • Zalecanym formatem PDF pliku do druku jest PDF wygenerowany przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej z ustawieniami Press Quality.
 • Pliki do druku należy wysłać na stronie koszyka klikając na przycisk „Wyślij plik”. Przy zamówieniach wycenianych indywidualnie pliki należy umieścić na serwerze FTP udostępnionym po złożeniu zamówienia.
Jak przygotować pliki do druku w formacie PDF?
 • Plik PDF wygeneruj ze standardem PDF/X-1a:2001 w wersji Acrobat 4 wersja 1.3
 • Zastosuj kolorystykę CMYK bez podpiętych profili barwnych. W przypadku użycia innej kolorystyki (względnie w przypadku podpięcia do pracy profili barwnych), zostaną one przekonwertowane przez system web2print na tryb CMYK, zgodnie z ISO Euroscale coated lub uncoated
 • Zapisz plik bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych (nie dotyczy zleceń naświetlania klisz i płyt CtP)
 • Nie umieszczaj komentarzy i pól formularzy
 • Nie stosuj zabezpieczeń hasłem
 • Nie umieszczaj komentarzy OPI
 • Zapisz bitmapy umieszczone w PDF jako 8 bit na kanał
 • W opcjach zapisu PDF zaznacz opcję „osadź czcionki w dokumencie” („embed fonts in document”) lub zamień je na krzywe przez zapisaniem do PDF-a (convert to curves).
 • Projektuj dokument wyśrodkowany za stronie ze spadami zgodnymi ze specyfikacją produktu
 • Dla uzyskania dobrej jakości wydruku, stosuj zdjęcia o rozdzielczość minimum 200 dpi
Najczęstsze błędy, których należy unikać i inne praktyczne rady
 • Kolorystyka CMYK lub Grayscale to akceptowane przestrzenie barwne w produktach drukowanych. Kolorystyka Pantone dopuszczalna jest tylko w kategoriach naświetlanie klisz i naświetlanie płyt CtP
 • Wymiary netto przesłanego pliku powinny odpowiadać wybranej charakterystyce produktu. Wymiary brutto powinien obejmować spady z każdej strony
 • Pamiętaj o spadach. To obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.
 • Dołącz fonty użyte w projekcie do pliku produkcyjnego lub zamień je na krzywe
 • Teksty w kolorze czarnym powinnny składać się wyłącznie ze 100% składowej Black z włączonym nadrukiem (Overprint). Nie zapisuj czarnych tekstów w 4 kolorach.
 • Teksty białe i elementy w kontrze nie mogą mieć włączonego nadruku, żeby zostały wydrukowane. (Muszą mieć zadany Knock Out). W przypadku zadanego nadruku, obiekty białe nie pojawią się na wydrukach.
 • Drobne teksty w kontrze nie są zalecane. Zwłaszcza w przypadku tła składającego się z więcej niż jednej składowej CMYK
 • Teksty kolorowe składające się z czterech kolorów CMYK nie powinny być mniejsze niż 8 punktów.
 • Limit pokrycia farbowego nie powinien przekraczać 280% składowych kolorów
 • Odległość od krawędzi cięcia istotnych elementów graficznych powinna wynosić min. 4mm
 • Grubość linii. Projektując ciemne linie na jasnym tle zastosuj minimalną grubość 0,25 punktu (0,09 mm) a dla linii negatywowych (jasne linie na ciemnym tle) grubość 0,5 punktu (0,18 mm)
 • Linie w notesach najlepiej wyglądają gdy są grubości ok. 0,5pt przy nasyceniu kolorystycznym minimum 30 %.
 • Głęboką czerń uzyskasz stosując kombinację kolorów: 100% K, 40% C, 40% M, 40% Y.
 • Rozdzielczość bitmap dostosuj do rodzaju wydruku i odległości, z jakiej wydruk będzie oglądany. Zdjęcia dla małej poligrafii (ulotki, wizytówki, foldery) powinny być w rozdzielczości min. 220 dpi. Stosowanie rozdzielczości wyższej niż 300dpi, nie poprawi jakości wydruku. Dla produktów wielkoformatowych wystarczające są rozdzielczości z zakresu 40-150 dpi lub nawet niższej dla powierzchni pow. 100m2
 • Czarno-biała grafika (np. QR - Code lub kody kreskowe) powinna być wykonana w 100% czerni (C=0, M=0, Y=0, K=100) i rozdzielczości min 300 dpi dla bitmapy, lecz zalecamy stosowanie obieków wektorowych.